Những con phố Sài Thành đang mời gọi
Chớ chần chờ, để lỡ những niềm vui
Đặt phòng Gửi yêu cầu
Đóng lại
Đóng lại
Đóng lại
Đóng lại